Promod Ar-Ge Hakkında

Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Promod’un misyonu, modelleme, algoritma geliştirme ve yazılım/donanım entegrasyonu konularında ürün ve hizmetler sunarak, yüksek teknoloji üretiminin hızlanmasına katkıda bulunmaktır. Promod, çözümlerinin özgünlüğünü ve kalitesini, sürekli gelişmeyi ve yeniliği ödüllendiren bir çalışma ortamı yaratarak destekler.

Promod'un temel uzmanlık alanları gerçek zamanlı sistemler, görüntülü otomasyon sistemleri, kontrol sistemleri, yazılım/donanım entegrasyonu, model tabanlı tasarım, görüntü işleme ve yazılım kalite kontrolüdür. Promod, projelerine özel çözümleri, en uygun teknolojiyi seçip en iyi biçimde uygulayarak gerçekleştirmeyi ilke edinir.

Promod, çalışma biçimini müşteri gereksinimlerine göre belirler. Bütün bir projeyi ya da proje bileşenini gerçekleştirmenin yanında, projeye özel işbaşı eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunar. Promod, uzmanlık konularında sınıf içi eğitimler de verir.

Promod’un vizyonu araştırma-geliştirme süreçlerinde karşılaşılan sorunlara benzersiz çözümler sunarak, teknolojinin sınırlarının aşılmasında itici güç olmaktır.

Promod, ağırlıklı olarak savunma sektöründe faaliyet göstermektedir. Başlıca savunma şirketleri için, sistem tasarımı, algoritma geliştirme, yazılım, yazılım/donanım entegrasyonu ve kullanıcı arayüzleri konularında projeler gerçekleştirmiş ve pek çok büyük çaplı projeye teknolojik çözümler sunmuştur.

Bunun yanında Promod, imalat, makine üretimi ve sağlık sektörlerinde yer alan KOBİlere de bilgisayar ve yazılım kullanımı, kalite süreçleri ve görüntü destekli otomasyon konularında da destek vermekte ve uygulamaya özel sistemler tasarlamaktadır.